Politikat e Privatësisë

MiA Finance ofron nivelin të lartë të konfidencialitetit dhe sigurisë së të dhënave personale të atyre që vizitojnë faqen tonë të internetit www.miafinance.al në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme Evropiane për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (GDPR) dhe Ligjit nr. 9887 dt. 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të dhënave Personale” të ndryshuar.

Në bazë të nenit 6 pika 1 të Ligjit nr. 9887 dt. 10.03.2008 të dhënat personale përpunohen vetëm:

Por, në çdo rast, përpunimi i të dhënave personale nuk mund të jetë në kundërshtim të
hapur me të drejtën e subjektit të të dhënave për mbrojtjen e jetës personale dhe private.

Nëpërmjet hyrjes në këtë faqe interneti, www.miafinance.al ju konfirmoni se keni lexuar dhe
pranuar kushtet e parashikuara në këtë Politikë.
Kontrolluesi i të dhënave është MiA Finance me NIPT K72002023A, Rr. “Abdyl Frashëri”,
Pallati 7, Apt nr. 2, Tiranë, Shqipëri I cili do te jetë përgjegjës për përpunimin e të dhënave tuaja
personale.

Të dhënat që përpunohen

MiA Finance përpunon të dhëna kontakti (si p.sh: emër, adresë, datëlindje, vendlindje, shtetësi, etj.) ose informacion nga dokumente identifikimi apo pasaportë udhëtimi (si nënshkrimi dhe informacion i ID). Përveç kësaj mund të përfshihen edhe të dhëna për kredinë si (p.sh: tipi dhe shuma e financimit, detyrimet e pagesave, këstet e kredive, etj), ose të dhëna për parandalimin e pastrimit të parave, të dhëna për përputhshmërinë dhe të dhëna të tjera të ngjashme me kategoritë e përmendura më lart.

Arsyet mbi të cilat përpunohen të dhënat personale

Përpunimi I të dhënave bëhet në përputhje me dispozitat e “Rregullores së Përgjithshme Evropiane Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (GDPR) dhe Ligjin vendas nr.9887 dt. 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” të ndryshuar, me qëllim:

Vlerësimi i të dhënave për këtë qëllim zgjat për aq kohë sa ju nuk e keni kundërshtuar këtë.

Të dhëna për produktet dhe shërbimet e MiA finance

Të dhëna për shërbimet e institucionit financiar, në dispozicionin tuaj, përfshijnë:

Mjetet e pagesave të përdorura prej jush;

Mbrojtja e të dhënave te mbledhura

Shpërndarja e të dhënat e ruajtur dhe afatet e ruajtjes

Të drejtat tuaja

Çdo subjekt i të dhënave ka të drejtë të kërkojë bllokimin korrigjimin ose fshirjen e të dhënave, pa pagesë kur vihet në dijeni se të dhënat rreth tij nuk janë të rregullta, të vërteta, të plota ose janë përpunuar dhe mbledhur në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji.

Ndryshime në Politikën tonë të Privatësisë

Çdo ndryshim që mund t’i bëjmë politikës tonë të privatësisë në të ardhmen do të vendoset në faqen tonë të internetit.

Përmbajtja e pëlqimit të Politikës së Privatësisë

Duke klikuar butonin Dërgo, ju konfirmoni se kushtet dhe afatet e kësaj Politike të Privatësisë (lidhjen me politikën e privatësisë) janë lexuar, kuptuar dhe pranuar prej jush, duke dhënë pëlqimin tuaj të mirë informuar për mbledhjen dhe trajtimin e të dhënave / dokumenteve sipas Politikës së Privatësisë.

Na kontaktoni

Pyetjet, komentet dhe kërkesat në lidhje me këtë politikë të privatësisë janë të mirëpritura dhe duhet të adresohen në info@miafinance.al /Telefon: 0674444114

MiA finance sh.a është vendi i duhur për t’u financuar brenda 10 minutash, për kërkesat tuaja të shpejta apo shpenzimet e papritura në shuma të vogla monetare.

Ju duhet ndihmë? Na kontakto

Orët e punës : E hënë- Epremte, 08:00 am-17:00 pm
© 2023 Mia Finance. Të gjtha të drejtat e rezervuara.